Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení

Prodávajícím je ing. Marie Janowiaková, Lipí 98, 373 84 Dubné

IČO 734 80 975, číslo živnostenského listu 01/03/03509. Prodávající je plátcem DPH. DIČ CZ51541807

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemní práva a povinnosti.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.propapir.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech

3)  Ceny a způsob úhrady

Ceny v obchodě jsou uvedeny včetně DPH.Za zboží je možné zaplatit předem převodem peněz na náš účet, hotově při osobním převzetí zboží v prodejně nebo dobírkou. V tom případě je ke zboží připočítáno balné a poštovné.

4)  Termín dodání

Zboží je expedováno do 24hodin od převzetí objednávky. Pokud nějaké zboží není skladem, je kupujícímu nabídnuta náhrada, popř. sděleno, kdy bude zboží k dispozici.

5) Záruční podmínky

Na zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě se vztahuje záruka 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.Záruční doba začíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se vztahuje pouze na vadyvýrobní, nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku či nesprávnou manipulací a skladováním.

6) Reklamační podmínky

Reklamaci je nutné okamžitě prodávajícímu oznámit telefonicky nebo e-mailem.Reklamované zboží posílejte v originálním obalu a jako balík. Balík na dobírku nepřevezmeme. K reklamovanému zboží přiložte kopii prodejního dokladu nebo záručního listu. Oprávněná reklamace je vyřízena opravou závady nebo výměnou za nové zboží. Zákonnou lhůtu pro vyřízení reklamace 30 dnů se snažíme minimalizovat. V případě nároku na vrácení peněz vás budeme okamžitě informovat.

7) Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má zákazník v souladu se zákonem č. 40/1964Sb. par. 53 odst.7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě zákazník kontaktuje  prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu, na který budou vráceny peníze za zboží ( kromě dopravného a doběrečného) Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího,nesmí však být zneužíváno a využíváno s úmyslem bezplatného zapůjčení zboží. Vracené zboží zasílejte zpět jako obyčejný balík, ne na dobírku.

Nepřevzetí balíku není považováno za odstoupení od smlouvy ve smyslu zákona č, 40/1964Sb. par.53  odst.7.

8) Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává či se výrazným způsobem změnila cena dodavatele za zboží. V tomto případě bude prodávající kupujícího neprodleně informovat za účelem dohody o dalším postupu.